Selecteer een pagina

Maken milieutoxines u ziek?

Hoe milieutoxines ziek maken

Milieutoxines veroorzaken andere afweerreacties in ons lichaam dan die tegen ziekmakende bacteriën en virussen  en voedsel en pollen. Vaak wordt gedacht dat ons lichaam geen last heeft van milieutoxines omdat de afweerreactie niet wordt herkend. Veel mensen met onverklaarde klachten leiden onder de gevolgen van milieutoxines. Met nieuwe onderzoeksmethoden kan de schadelijkheid van milieutoxines worden aangetoond.

Aanpassingen aan hoogte, vochtigheid en warmte

Ons immuunsysteem reageert voortdurend op alle invloeden waarmee ze in aanraking komt. Temperatuur, vochtigheid en hoogteverschillen zorgen onder meer  voor aanpassingen van de bloeddruk en de huidvochtigheid, zo blijven de optimale omstandigheden in het lichaam gewaarborgd.

Stress ondermijnt het immuunsysteem

Stress ondermijnt het immuunsysteem

Onveilig gevoel maakt ons alert maar ondermijnt het immuunsysteem

Het gevoel van bedreiging, stress en angst zorgen eveneens voor aanpassingen in het lichaam. De hoeveelheid en soort boodschapperstoffen zoals hormonen en neurotransmitters veranderen waardoor het lichaam alert is om snel te kunnen reageren.

De gezonde reactie op ziekmakende indringers

Het immuunsysteem controleert  alle stoffen, bacteriën, virussen en schimmels  waarmee wij in aanraking komen en besluit  iedere keer opnieuw of en hoe het reageert.  Het reageert met een ontstekingsreactie als het een bacterie of virus herkent als ziekmakend. In dat geval wordt het immuunsysteem gemobiliseerd, er worden verschillende soorten verdedigingscellen gemaakt en men wordt ziek. Koorts, pijnen en algemene malaise ontstaan. Na enkele dagen is de indringer onder controle en verdwijnen de ziekteverschijnselen, men wordt ‘beter’.

Stress, slecht eten en teveel milieutoxines overbelasten het immuunsysteem

Als we te lang of te vaak stress ervaren, onvolwaardig of gedenatureerd voedsel  eten of te vaak met toxines in aanraking komen, kan het immuunsysteem overbelast raken. Er ontstaan allergieën.  De hoeveelheid allergieën is hierdoor de afgelopen dertig jaar exponentieel  gestegen. De eerste gedachtes die opkomen bij allergieën zijn hooikoorts en voedselallergie, dit is een type I allergie. Er is nog een allergiesoort, de type IV allergie.

Milieutoxines veroorzaken type IV allergie

Deze soort allergiereactie treedt vaak pas na twee tot drie dagen op en kunnen ontstaan door onder meer:

 • Zware metalen
 • Kunststoffen (acrylaten)

  Milieutoxines in veel huidverzorgingsproducten

  Milieutoxines in veel huidverzorgingsproducten

 • Conserveringsmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Geurstoffen
 • Insecticiden/pesticiden
 • Kleurstoffen
 • Desinfectiemiddelen
 • Chemicaliën uit rubber
 • Weekmakers
 • Oplosmiddelen
 • Brandvertragende stoffen
 • Houtconserveringsmiddelen
 • Kunstharsen
 • Lijmen
 • Chemicaliën die door kappers en in nagelstudio’s worden gebruikt
 • Basisgrondstoffen voor huidverzorgingsproducten

Een voorbeeld van een type IVallergie is de nikkelallergie. Een type IV allergie tegen boom- en graspollen, dierenhaar en voedsel komt minder vaak voor.

Witte bloedcellen reageren bij een type IV allergie

Bij een voedsel- of pollenallergie ontstaan afweereiwitten, IgE en IgG genaamd, bij een type IV allergie ontstaan deze niet waardoor lange tijd werd gedacht dat er geen allergie tegen milieutoxines ontstaat. Maar bij een type IV allergie reageren specifieke witte bloedcellen, de lymfocyten. Als zij de opdracht hebben gekregen om milieutoxines aan te vallen ontstaat een ontstekingsreactie.  Het immuunsysteem is ‘gesensibiliseerd’, gevoelig gemaakt, voor dergelijke stoffen.

Milieutoxines zitten overal en veroorzaken laaggradige ontstekingen

Er ontstaan ‘systemische’ reacties bij een dergelijke sensibilisering. Het hele lichaam heeft er last van omdat de stofjes via het bloed en de lymfe overal in het lichaam terecht komen. Er ontstaat overal een ‘beetje’ ontsteking, meestal zonder heftige acute ziektereacties zoals koorts en pijn, maar met algemene overbelastingssignalen zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, onverklaarbare huiduitslag, concentratiestoornissen, slechter zien, gewricht- en spierpijnen en ga zo maar door.

Voortdurende belasting met toxines en straling vergroot sensibilisering

Met een ontstekingsreactie probeert het lichaam de vermeende indringers, de milieutoxines, uit te schakelen en uit het lichaam te verwijderen, maar als het lichaam dagelijks opnieuw met die stoffen in aanraking komt, blijft de ontsteking. Erger nog, het immuunsysteem gaat steeds meer stoffen aanzien voor indringers , men wordt steeds gevoeliger voor meer stoffen en zelfs elektromagnetische straling.

Stap 1 naar herstel: de oorzaak vinden

Als het immuunsysteem niet meer wordt geconfronteerd met de milieutoxines komt het tot rust, pas dan kan het herstellen. Het is essentieel de ontstekingsveroorzakers te vinden. Het onderzoek dat daarvoor is ontwikkeld heet LTT test, Lymfocyen TransformatieTest.

Een huidkrasjestest is ongeschikt, hiermee wordt geen type IV allergie maar een type I allergie gemeten.

De LymfocytenTransformatieTest, LTT

Bij deze test worden lymfocyten in contact gebracht met  bepaalde milieutoxines. Als de lymfocyten een reactie aangaan met de milieutoxines, ze transformeren, veranderen, bestaat er een type IV allergie tegen die stoffen. Contact met die stoffen moet worden vermeden om het immuunsysteem tot rust te laten komen.

De volgende groepen milieutoxines kunnen worden gemeten:

LTT milieufactoren

Nikkel, kwik, latex, PCP, PCB, permetrine, formaldehyde, methylmethacrylaat, Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogeneum, phtaalzuuranhydride, dichlofluanide, PAK-mix, 1,6-diisocyanatohexane.

LTT milieuvervuilende stoffen

Formaldehyde, BTX, CKW, lindaan, PAK-mix, PCB, PCP, permetrine, latex,  1,6 diisocyanatohexane, phtaalzuranhidride, dichlofluanide.

LTT brandvertragende middelen

Tris (2-chloorethyl)fosfaat (TCEP), trisl(2-butoxyl-ethyl)fosfaat (TBEP), trisl (2-ethylhexyl)fosfaat

LTT weekmakers

Phtaalzuuranhydride, diethylphtalaat, dimethyl-phtalaat, dibutylphtalaat, dioctylphtalaat

Door de tandarts gebruikte middelen veroorzaken veel gezondheidsschade

Milieutoxines in materiaal bij de tandarts

Milieutoxines in materiaal bij de tandarts

Een type IV allergie kan ontstaan tegen alle chemische stoffen en zware en lichte metalen.  De tandarts gebruikt alle drie de materialen bij het leggen van amalgaam en keramische vullingen, kronen, wortelbehandelingen en implantaten. Deze stoffen zijn bijzonder problematisch omdat ze de hele dag in het lichaam zijn en blootgesteld aan mechanische belasting door kauwen en chemische belasting door zure voedingsmiddelen en de inwerking van enzymen uit het speeksel.

Vergelijkbare testen zijn ook beschikbaar voor alle door de tandarts gebruikte materialen.

Een LTT test via SANULOGIC

Milieutoxines getest in het laboratorium

Milieutoxines getest in het laboratorium

Als u chronische onverklaarde klachten of een auto-immuunaandoening heeft, is het verstandig om uit te zoeken of een type IV allergie bestaat. U kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen om te overleggen welke testen het beste gedaan kunnen worden. Omdat ook andere factoren een belangrijke rol spelen combineren we de LTT vaak met een uur durend gesprek waarin de gezondheidsproblemen worden besproken en adviezen worden gegeven.

Tot slot van dit eerste gesprek wordt bloed afgenomen voor de LTT. Het bloed wordt dezelfde dag door een koerier opgehaald en naar het laboratorium gebracht.

Zodra de uitslag binnen is, wordt deze doorgestuurd met een schriftelijke interpretatie en advies. De uitslag en het advies kunnen in een vervolgafspraak worden besproken.

De kosten inclusief bloedafname bedragen 186,19 Euro. Voor de rapportage, advies en de bespreking rekenen wij 50,00 Euro.

Ik wil een afspraak maken voor een onderzoek naar de belastende invloed van milieutoxines op mijn gezondheid

 

 

 

Maken milieutoxines mij ziek?

Milieutoxines kunnen de gezondheid ernstig schaden. Met een LTT test kan worden vastgesteld of uw gezondheid hierdoor wordt belast.

 Kosten:

 1. LTT test inclusief handling 186,19 Euro
 2. Rapportage en advies           50,00 Euro

De effecten van volgende combinaties toxines op uw gezondheid kunnen worden getest:

 LTT milieufactoren

Nikkel, kwik, latex, PCP, PCB, permetrine, formaldehyde, methylmethacrylaat, Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogeneum, phtaalzuuranhydride, dichlofluanide, PAK-mix, 1,6-diisocyanatohexane.

LTT milieuvervuilende stoffen

Formaldehyde, BTX, CKW, lindaan, PAK-mix, PCB, PCP, permetrine, latex,  1,6 diisocyanatohexane, phtaalzuranhidride, dichlofluanide.

LTT brandvertragende middelen

Tris (2-chloorethyl)fosfaat (TCEP), trisl(2-butoxyl-ethyl)fosfaat (TBEP), trisl (2-ethylhexyl)fosfaat

LTT weekmakers

Phtaalzuuranhydride, diethylphtalaat, dimethyl-phtalaat, dibutylphtalaat, dioctylphtalaat.

 

Er zijn vergelijkbare testen voor door de tandarts gebruikte materialen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this page? Please spread the word :)

Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This