Selecteer een pagina

Stress meten

Stress meten is een vegetatieve zenuwsysteem analyse

Het vegetatieve zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het regelen van onbewuste lichaamsactiviteiten zoals de hartslag, ademhaling, het zweten en verteringsfuncties. De bewuste activiteiten zoals lopen, dingen pakken en dergelijke worden geregeld door het autonome zenuwstelsel. Andere namen voor de beide zenuwstelsels zijn het parasympathische en het sympathische zenuwsysteem.

Vechten of vluchten als reactie op een bedreiging

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ‘ fight of flight’, de vlucht- of vechtreactie. Als een bedreiging wordt ervaren reageert het zenuwsysteem onmiddellijk: lichaam en geest bereiden zich voor op een gevecht of een vlucht. De bloeddruk, hartslag en ademfrequentie stijgen, er worden stresshormonen, cortisol, adrenaline en noradrenaline aangemaakt, de bloedverdeling in het lichaam wordt anders, spieren worden bijvoorbeeld beter doorbloed terwijl de darmen minder bloed krijgen.

Stress door werk

Stress door werk

Vecht- of vluchtreactie is als kortdurende actie bedoeld

De vecht- of vluchtreactie is bedoeld als reactie op een acute bedreiging waarbij alle aandacht gaat naar het ontkomen aan de bedreiging.

Er is minder of geen energie meer beschikbaar voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden in het lichaam, vertering en afweer tegen bacteriën en virussen.

Langdurige stress leidt tot gezondheidsproblemen

Tegenwoordig verkeren veel mensen in een voortdurende staat van alertheid, vaak zonder dat men zich er van bewust is. Het leidt tot een afbrokkelende gezondheid.

Stress meten met de VNS Analyse

Het vegetatieve systeem is in balans

Het vegetatieve systeem is in balans

Het stress meten gebeurt door middel van een borstband die draadloos in contact staat met een tablet. De tijdsspanne tussen de hartslagen wordt gemeten, dit wordt ook Heart Rate Variability, HRV en hartcoherentie genoemd. Bij een lagere hartcoherentie reageert het lichaam niet efficiënt op bedreigingen, de aandacht van het lichaam gaat naar vechten of vluchten en opletten in plaats van herstel, vertering en afweer. Gezondheidsherstel is dan bijna niet mogelijk.

 

Een VNS Analyse kost inclusief bespreking 40 Euro en duurt 20 minuten.

VNS-Logo

Stress meten en hoge bloeddruk

Het vegetatieve zenuwsysteem speelt bij de bloeddrukregulering een bepalende rol. Bij stress stijgt de bloeddruk en als dit te vaak gebeurt kan de verhoogde bloeddruk als ‘ normaal’ worden gezien door het vegetatieve zenuwsysteem. De bloeddruk blijft hoog.

Stress meten met de VNS Analyse laat zien of en hoeveel stress er is, helpt de stressreactie te verminderen met een positief effect op de bloeddruk.

 

Stress meten als preventief onderzoek

Stress meten door het meten van de conditie van het vegetatieve aansturingssysteem geeft inzicht in de gezondheid. Experts zijn het er over eens dat verstoringen van het vegetatieve regelsysteem eerder het ontwikkelen van ziektes zichtbaar maakt dan andere onderzoeken.

Bovendien kan de VNS Analyse worden gebruikt om het resultaat van behandelingen te evalueren.

Stress meten en suikerziekte

Onderdeel van de stressreactie is een verhoogde suikerspiegel. Bij voortdurende stress blijft de suikerspiegel hoog en dat kan leiden tot suikerziekte. Vaak wordt gezegd dat men ‘geen last heeft’ van de stress, maar het lichaam ervaart het meestal anders. Een effectieve stressregulering heeft een positief effect op de bloedsuikerspiegel.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This