Selecteer een pagina

Stress kan objectief worden onderzocht en behandeld

Stress wordt door velen als de oorzaak van alle klachten gezien, anderen zien stress eerder positief. In feite is het noch goed noch slecht, het is een onderdeel van het immuun-regelsysteem. Problemen ontstaan als het regelsysteem uit balans is geraakt. Een uitvoerig gesprek over de klachten aangevuld met goed laboratoriumonderzoek kan de klachten verklaren en handreikingen geven voor een aanpak gericht op het in balans brengen van de ‘stressbalans’.

Wat bedoelen we met stress?

Met stress wordt vaak ‘druk’ bedoeld, geen tijd hebben. Onder stress kan een angstreactie worden verstaan of piekeren. Dit zijn psychische oorzaken voor stressreacties. Er zijn ook lichamelijke oorzaken voor stressreacties van het lichaam zoals intensief sporten, ontstekingen of pijn.

Wat is stress?

Stress is een bijnieractiviteit waarbij adrenaline en cortisol worden gemaakt. Het maakt voor de bijnier geen verschil of we heel intensief sporten, ruzie maken met onze baas of onze partner of last hebben van een voedselallergie. Ons lichaam kent maar 1 soort ‘stress’, de bijnieractiviteit waar bij plotselinge schrikreacties adrenaline wordt gemaakt en enkele minuten later cortisol.

Korte stressreacties zijn gezond en noodzakelijk

De stressreactie is een evolutionair oude reactie. Het is de bekende ‘vlucht of vechtreactie’. In de natuur kom je een leeuw tegen, je schrikt, maakt massa’s adrenaline en klimt rap in een boom. Daarna verdwijnt de leeuw, de adrenaline wordt afgebroken en de innerlijke rust is weergekeerd. Er ontstaat cortisol die er voor zorgt dat alle aandacht is gericht op overleven en er minder aandacht is voor spijsvertering en herstelprocessen van de darmwand, wondgenezing en het aanvallen van ziekteverwekkers. Tenslotte is dat allemaal niet meer belangrijk als je door de leeuw wordt gepakt. Cortisol wordt eveneens afgebroken in korte tijd…en rust keert weer. Hoe snel  en hoeveel stresshormonen worden aangemaakt is genetisch bepaald, net zoals de tijd dat de hormonen worden afgebroken. Voor iemand die snel last heeft van drukte  en er langer last van heeft kan het interessant zijn om de genetische mogelijkheden te laten onderzoeken.

Langdurige stressreacties ondermijnen onze gezondheid

Tegenwoordig is de vlucht-vechtreactie niet zo vaak meer doelmatig. Als een blauwe brief binnenkomt helpt vechten of vluchten niet en als je een conflict met je baas hebt helpt vechten of weglopen ook zelden. Het probleem wordt zo niet op de natuurlijke manier opgelost en vaak blijven de cortisolwaardes langere tijd hoog. Er zijn veel factoren waardoor mensen in de stressstand blijven met verhoogde cortisolwaardes, bijvoorbeeld piekeren bij financiële of relationele problemen, of het voortdurend bereikbaar moeten zijn van je sociale netwerk of je werk en/of chronische pijn of ontstekingen.

Het gevolg van langdurige stressreacties

Ons regelsysteem is niet geschikt om langere tijd cortisol te maken, dan ontstaan gezondheidsproblemen. Zo kan bijvoorbeeld een lekkende darm ontstaan door een chronisch verhoogde hoeveelheid cortisol in het bloed. Cortisol zorgt ervoor dat de doorbloeding in de darm vermindert en het voortdurende onderhoud aan de darmwand op een lager pitje komt te staan. De darmwandconditie wordt slechter en slechter tot uiteindelijk een lekkende darm ontstaat met alle gevolgen van dien. Cortisol vermindert ook de weerstand tegen ziekteverwekkers waardoor immuunsysteemproblemen kunnen ontstaan. Regulier wordt het bij alle vormen van ontsteking voorgeschreven omdat het een sterke ontstekingsremmende werking heeft. In de biijsluiter zijn de negatieve werkingen na te lezen.

Welke stress onderzoeken zijn zinvol?

Cortisol

Cortisol is behalve essentieel voor een gezonde stressreactie bovendien noodzakelijk voor ons slaapritme. In de ochtend bij het wakker worden is de hoeveelheid cortisol in het bloed het hoogst. Daarna zakt de spiegel langzaam af en is ’s avonds als we gaan slapen het laagst. In de nacht stijgt de cortisolspiegel weer langzaam totdat deze zo hoog is dat men fit ontwaakt.

Bij teveel stress stijgt de cortisolspiegel in eerste instantie, zoals in de grafiek is te zien.

Stress kan worden gemeten met de cortisol dagcurve

Stress kan worden gemeten met de cortisol dagcurve

De cortisolspiegel behoort tussen de twee groene lijnen, in deze grafiek is de gemeten waarde duidelijk hoger. Het lichaam probeert om de stress te compenseren door meer cortisol te produceren. Het hormoon DHEA is een tegenspeler van cortisol en is in eerste instantie ook verhoogd. In dit voorbeeld lukt het niet meer voldoende DHEA te maken.

De persoon van dit voorbeeld zal misschien zeggen dat hij/zij ‘geen last heeft van de stress’. Er wordt nog voldoende cortisol aangemaakt om de te hoge stress te compenseren. Aan de lagere DHEA waarde is te zien dat het lichaam het langzaam niet meer aankan.

Het cortisol Burnout dagverloop

Bij voortdurende te hoge stress zullen de cortisol- en DHEA waardes gaan dalen tot ‘burnoutklachten’ ontstaan waaronder:

 • Verminderde concentratie
 • Verminderde geheugenfuncties
 • Maagklachten
 • Darmklachten
 • Onderdrukking van het immuunsysteem
  • Meer infecties
  • Minder effectiviteit tegen tumoren
 • Hoge bloeddruk
 • Adrerverkalking
 • Suikerziekte
 • Vetzucht
 • Verminderde libido en erectieproblemen
 • Onvruchtbaarheid
 • Fibromyalgie

De bijnier is zelfs bijna niet meer in staat om voldoende cortisol te maken om wakker te worden. Deze persoon zal waarschijnlijk moeilijk en moe wakker worden.

Neurotransmitters

Neurotransmitters zijn stoffen die de communicatie tussen zenuwen regelen. Wij meten vaak Serotonine, GABA, glutamaat, adrenaline, noradrenaline en dopamine.  Bij mensen die hun stress regelsysteem hebben uitgeput vinden we vaak onderstaande uitslagen.

In eerste instantie probeert het lichaam de stress te compenseren maar na een tijdje is de bijnier ‘uitgeput’, er zijn dan te weinig voedingsbouwstenen om hormonen te maken.

Bij een dergelijk beeld heeft men geen zin om iets te ondernemen, het ‘zin hebbenhormoon’, dopamine is te laag. Men voelt zich vaak ongelukkig en ontevreden omdat de serotonine te laag is. Waarschijnlijk zijn er slaapproblemen, het is mogelijk dat men erg onrustig wakker wordt.

Lichamelijke of psychische belastingen zijn nu niet zinvol

Als in deze situatie wordt geadviseerd om ‘lekker te gaan trainen’ zullen de klachten verergeren, dat geldt ook voor als bedreigend ervaren psycho-emotionele trajecten. Eerst moet het lichaam weer in staat zijn om de hormonen en neurotransmitters te bouwen.

In deze fase zijn wandelen en ontspanning de betere keuzes.

Brede aanpak helpt

De uitputting van de stresshormonen en neurotransmitters is het gevolg van psychische en/of lichamelijke overbelasting vaak in combinatie met een tekort aan gezonde voedingsbouwstenen.

De genoemde onderzoeken zijn belangrijk maar in een gesprek moet duidelijk worden of en zo ja welke levenstijlveranderingen zinvol zijn en welke lichamelijke zaken spelen zoals bijvoorbeeld parodontitis, lekkende darm, vetzucht, suikerziekte of insulineresistentie, tekorten aan vitamines, aminozuren, sporenelementen en vetzuren

Bel of mail als u vragen heeft, we staan u graag te woord

Voor meer informatie over onze stressonderzoeken

Klachten die met een verstoorde stressbalans te maken kunnen hebben:

 • vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • slaapstoornissen
 • darmproblemen
 • concentratieproblemen
 • depressiviteit
 • pijnklachten
 • geheugenproblemen
 • slecht helende wonden
 • terugkerende infecties
 • hartkloppingen
 • hoge bloeddruk
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This