Selecteer een pagina

Stress is een natuurlijke, gezonde en noodzakelijke reactie van ons lichaam op veranderingen en bedreigingen in de omgeving. Dankzij stressreacties kunnen we ons aanpassen aan onder meer temperatuurwisselingen en effectief reageren op bedreigingen en ontstekingen. Als we afkoelen reageert ons lichaam met een aanpassingsreactie, een ‘ stressreactie’, de bloedverdeling in ons lichaam past zich aan, hersenen en schildklier worden meer doorbloedt, spieren juist minder. Zo worden de belangrijke hersenen en de schildklier beschermt tegenn te sterke afkoeling. Hiervan wordt onder meer gebruik gemaakt bij de regulatiethermografie.

Regulatiethermografie meetpunten

Regulatiethermografie meetpunten

Stress is te meten door de tijden tussen de hartslagen te meten, de hartfrequentievariatie of HRV. Veel tijdsverschillen tussen de hartslagen betekent dat het lichaam goed eageert op veranderingen en bedreigingen, weinig variatie betekent juist dat het lichaam en dus het immuunsysteem niet adequaat reageert, het past zich niet goed aan.

Wat stress doet in ons lichaam

Als we schrikken of ons bedreigd voelen, maar ook bij verandering van temperatuur of luchtdruk of als we een beweging maken, zelfs door onze gedachtes veranderen tal van processen in ons lichaam. Al deze aanpassingen zijn door het uit twee delen bestaande vegetatieve zenuwstelsel mogelijk. Bij stress en beweging is het ene deel van dit zenuwstelsel actief, het sympathische deel. Dan stijgen de bloeddruk en hartslag, we gaan zweten, de doorbloeding in de darmen vermindert en die van de spieren en hersenen versterkt, we moeten immers effectief en snel kunnen denken en misschien onze spieren gebruiken in een gevecht of vlucht. De spijsverteringsenzymen worden minder aangemaakt, de darmbewegingen worden minder, ons immuunsysteem gaat op een laag pitje, de weerstand tegen bacteriën en virussen en tumoren wordt minder. Er wordt meer cortisol aangemaakt waardoor we minder genuanceerd kunnen denken en de suikerspiegel stijgt. In de ontspanningsfase wordt het andere deel van dit zenuwstelsel aangesproken, het parasympathische deel, en gebeurt het tegenovergestelde, we ontspannen, maken meer afweercellen, de bloeddruk daalt, de doorbloeding van de darmen verbetert en we kunnen herstellen.

Tegenwoordig (her)kennen veel mensen echte ontspanning niet. De verhoogde sympathicusactiviteit blijft, waardoor herstel, onderhoud van bijvoorbeeld slijmvliezen en een effectieve immuunreactie zijn geblokkeerd.

Het verschil tussen gezonde en ongezonde stress

Eigenlijk is stress altijd gezond, tenminste als deze niet te lang duurt. In de evolutie is stress bedoelt om snel te reageren op een acuut gevaar. Je moest

stress wordt niet opgelost met vechten

stress wordt niet opgelost met vechten

rennen of in een boom klimmen of vechten om te ontkomen aan een roofdier, je was dan veilig of dood, in beide gevallen hield de stressreactie op. Tegenwoordig komt die vorm van bedreiging bijna niet voor. We ervaringen nog steeds bedreigingen en de lichamelijke stressreactie is hetzelfde gebleven, maar vechten of vluchten zijn zelden de juiste opties om te reageren. Als we aangehouden worden door een agent omdat deze een verkeersovertreding vermoedt, is vechten of vluchten meestal niet de juiste beslissing. Hetzelfde geldt voor stress bij een examen of tijdens een discussie, vechten of vluchten zijn tegenwoordig zelden de oplossing.

Als we goed met stress kunnen omgaan verdwijnt de verhoogde sympathische stressactiviteit binnen enkele minuten of een half uurtje,  we breken de stresshormonen cortisol, adrenaline en noradrenaline af in de lever en de normale lichaamsfuncties herstellen. Maar vaak blijft het voorval nog urenlang door ons hoofd spoken en lopen we (te) lang met een verhoogde hoeveelheid stresshormonen rond, met alle negatieve effecten.

Werk en hobby werken chronisch verhoogde stress in de hand

De huidige leef- en werksituatie versterkt stress,  Er zijn deadlines te halen, mail moet snel worden beantwoord, we gaan van proefwerk naar tentamen en vergadering naar vergadering. Dit alles maakt het moeilijker om het ‘ ontspanningssysteem’, het parasympathische zenuwstelsel te laten werken…er is een staat van chronische overbelasting van het regelsysteem, er is chronische stress.

De stressbalans wordt niet hersteld door sporten

De stressbalans wordt niet hersteld door sporten

Ook ‘ leuke dingen’ zoals vergaderingen  voor de voetbalclub of een tenniswedstrijd veroorzaken sympathicus activiteit en dragen op die wijze niet bij aan een betere balans tussen sympathicus en parasympathicusactiviteit. Natuurlijk zijn de sociale contacten en de lichaamstraining gezond, maar de parasympathicus wordt niet actief waardoor de belasting op lichaamsherstel en het immuunsysteem blijft.

Wat doet chronische stress met onze gezondheid

Als de sympathicus te lang en teveel actief is, is de parasympathicus dat niet. het is net als met het gas- en rempedaal in de auto. Als we gas geven remmen we niet en omgekeerd. Een verhoogde sympathicus activiteit leidt tot onrustig skapen, in ons hoofd rondtollende gedachten, verterungsstoornissen omdat we minder maagzuur en minder verteringsenzymen maken, we merken dat aan een opgeblazen gevoel of winderigheid, de darm gaat langzamer werken waardoor obstipatie ontstaat, de darmflora en het darmslijmvlies worden minder van kwaliteit en er ontstaan voedselallergieën, door de hogere stresshormoonproductie, cortisol, stijgen

dagelijkse medicijnen helpen niet tegen stress

dagelijkse medicijnen helpen niet tegen stress

bloeddruk en suikerspiegel, het leidt tot vetten in het bloed en verhoogde cholesterol.

Omdat we steeds meer vermoeid raken gaan we naar de huisarts die een verhoogde bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker constateert. We gaan naar huis met drie medicijnen; een bloeddrukverlager, een cholesterolverlagende statine en methformine om de bloedsuiker te verlagen.

Er wordt niets aan de omgang met stress gedaan,

Vanaf dat moment ben je patiënt.

Stress herkennen

Die klachten zijn grotendeels te voorkomen maar een groot probleem is dat we stress vaak niet herkennen. We hebben het druk, doen wat we moeten doen en merken dat we minder fit worden en klachten krijgen. De waarschuwingssignalen van ons lichaam worden afgedaan met opmerkingen als ‘iedereen heeft wel eens wat’ en ‘we worden een dagje ouder’, maar dat is niet de reden. De afbrokkelende fitheid en energie worden veroorzaakt door het veronachtzamen van de waarschuwingssignalen, het doorgaan met roofbouw op onze gezondheid en het onderdrukken van de waarschuwingssignalen met bijwerkingen veroorzakende chemische stoffen, medicijnen.

Stress meten

Stress meten

                    Stress meten

Een effectieve en objectieve meting van stress is de VNS analyse. De hartfrequentie wordt met een borstband gemeten en doorgegeven aan analysesoftware op een computer. Uit de analyse blijkt of de balans tussen de sympathische en parasympathische activiteit in orde is.

Bij een dysbalans wordt besproken wat de oorzaak kan zijn, is het ‘alleen’ stress, of zijn er chronische lichamelijke belastingen zoals slaapgebrek, voedselallergie of andere ontstekingen. Er kunnen ook relationele, financiele of werkgerelateerde problemen zijn  die een chronische ziekmakende dysbalans veroorzaken. De analyse van het vegetatieve systeem maakt dergelijke verstoringen van de gezondheid zichtbaar, vaak voordat klachten zijn ontstaan of andere onderzoeken iets aangeven.

Stress effectief aanpakken

Stressbalans herstellen door ontspanningsoefeningen

Stressbalans herstellen door ontspanningsoefeningen

Om effectief de dysbalans van het vegetatieve zenuwsysteem te herstellen is het belangrijk om de oorzaak te kennen. Aan onderliggende relatieproblemen, problemen op het werk of lichamelijke belastingen waaronder, misschien nog onontdekte, ontstekingen moet aandacht worden besteed, aanvullend laboratoriumonderzoek naar stress of ontstekingen kan zinvol zijn.

Gelukkig kunnen we de ‘ ontspanningszenuw’, de parasympathicus, ook trainen op tal van manieren en zo rechtstreeks invloed hebben op ons herstelsysteem.

Enkele bekende voorbeelden zijn

  • ontspanningsoefeningen waaronder meditatie, autogene training en
  • ademhalingsoefeningen.

Minder bekende mogelijkheden zijn dagelijks of meermalen per dag een minuut gorgelen, koffieklysma en zingen.

Er zijn veel meer mogelijkheden waaronder supplementen en infusen maar welke voor iemand geschikt zijn kan het beste in een gesprek met een ter zake kundige gezondheidsprofessional worden besproken.

Meten of een behandeling effect heeft

Het effect van een behandeling of aangepast leefpatroon is soms moeilijk vast te stellen. Meer energie of minder pijn is subjectief en hoe je dat ervaart is afhankelijk van veel factoren. De VNS Analyse is een betrouwbare en objectieve meting om te bepalen of je met de aanpak, meditatie, voedingsaanpassing of anderszins op de goede weg zit.

Stress meten met de VNA analyse

Stress meten met de VNA analyse

De VNS Analyse kan als evaluatiemeting bij alle aandoeningen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie of kanker.

Als een behandeling aanslaat heeft het tot gevolg dat het herstelsysteem, de parasympathicus, actiever wordt, het vegetatieve regelsysteem raakt meer in balans, en dat is vaak voordat je het voelt!

Stress meten als preventief onderzoek

Stress meten door het meten van de conditie van het vegetatieve aansturingssysteem geeft inzicht in de gezondheid. Experts zijn het er over eens dat verstoringen van het vegetatieve regelsysteem eerder het ontwikkelen van ziektes zichtbaar maakt dan andere onderzoeken.

Bovendien kan de VNS Analyse worden gebruikt om het resultaat van behandelingen te evalueren.

Laat uw stress balans meten

Stress en hoge bloeddruk

Het vegetatieve zenuwsysteem speelt bij de bloeddrukregulering een bepalende rol. Bij stress stijgt de bloeddruk en als dit te vaak gebeurt kan de verhoogde bloeddruk als ‘ normaal’ worden gezien door het vegetatieve zenuwsysteem. De bloeddruk blijft hoog.

Stress meten met de VNS Analyse laat zien of en hoeveel stress er is, helpt de stressreactie te verminderen met een positief effect op de bloeddruk.

Stress meten en suikerziekte

Onderdeel van de stressreactie is een verhoogde suikerspiegel. Bij voortdurende stress blijft de suikerspiegel hoog en dat kan leiden tot suikerziekte. Vaak wordt gezegd dat men ‘geen last heeft’ van de stress, maar het lichaam ervaart het meestal anders. Een effectieve stressregulering heeft een positief effect op de bloedsuikerspiegel.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This