Selecteer een pagina
Oberon scan is een gezondheidsscan

Oberon scan en informatie geneeskunde

Wat is informatie?

De oberon scan meet informatie. Informatie stuurt de samenwerking van onze organen en cellen. Iedere lichaamscel, ieder onderdeel van onze cellen bevatten uiterst gevoelige antennes. Deze ontvangen informatiesignalen uit de omgeving zenden eigen signalen uit.

De informatie uitwisseling tussen alle lichaamscellen en celonderdelen waaronder mitochondriën vindt plaats via fotonen, lichtdeeltjes, en longitudinale golven.

De informatie uitwisseling tussen onze cellen is georganiseerd als een groot symfonie orkest.

De Oberon scan geeft inzicht in gezondheid en ziekte

Wat is gezondheid?

Gezondheid is een vloeiende informatie uitwisseling tussen alle onderdelen en aspecten van het organisme, zowel lichamelijk als psychisch.

Wat is ziekte?

Ziekte is een verstoring of onderbreking van de informatie uitwisseling. Ziekte beperkt zich niet tot een lichaamsonderdeel maar heeft haar invloed op het gehele organisme.

Wat verbindt informatie en gezondheid?

Bij een beschadigde cel is de samenwerking, de harmonie, tussen cellen verstoord. Hoe meer een cel is beschadigd, des te minder informatie geeft deze af aan andere cellen. De „harmonie van het symfonie orkest“ is verstoord. De informatiegeneeskunde spreekt van ‚afwijkingsgraad‘.

De Oberon scan maakt harmonie verstoringen zichtbaar

Deze afwijkingen worden bij deze gezondheidsscan zichtbaar op digitale orgaanafbeeldingen op het beeldscherm van de computer. Ons organisme wordt niet alleen door informatie uit de omgeving aangestuurd, ook de psyche heeft invloed op ons organisme.

De Oberon scan biedt een holistische benadering gericht op vroege informatieverstoringen

Bij een holistische benadering en behandeling worden concepten en methoden gebruikt die de mens als totale mens zien en niet alleen gericht is op symptomen. De gezondheidsscan maakt veranderingen in de informatie uitwisseling en belastingen op cellen zichtbaar al voordat symptomen merkbaar zijn. Alle invloeden inclusief de individuele lichaamsconstitutie en levensomstandigheden van dat moment worden bij een Oberon scan meegewogen.

Niet-lineaire systemen

De Oberon scan is een niet-linieair-systeem, het scant het individu met al zijn facetten waardoor verstoringen al kunnen worden gezien voordat ze merkbaar of op een andere wijze meetbaar zijn. In de Oberon scan is kennis van de moderne quantumnatuurkunde geïntegreerd waardoor een zo omvattende gezondheidsscan mogelijk is.

De oorzaak aanpakken is de harmonie herstellen

Een holistische Oberon scan in 1 uur

Oberon scan toegepast

Oberon scan toegepast

Voor het onderzoek krijgt u een speciale koptelefoon op met zogenaamde biofotonen-trigger-sensoren. De sensoren zenden niet hoorbare signalen uit die door de lichaamscellen worden opgevangen. Deze reageren op de ontvangen signalen met een soort ‚echo‘. Aan de hand van de digitale orgaanbeelden kunnen de resultaten worden geanalyseert.

Concrete adviezen op basis van de Oberon scan

Uit de analyse van de scanresultaten komen concrete adviezen voor bijvoorbeeld voeding, homeopathie, isopathie en meer.

De doelstellingen van informatiegeneeskunde zijn:

  • Blokkades en verstoringen van de informatie uitwisseling en haar oorzaken herkennen
  • De harmonische informatie uitwisseling herstellen
  • Volledige psychische en lichamelijke gezondheid

Ik maak een afspraak voor een gezondheidscan

 

 

Oberon scan van het hart

Oberon scan van het hart, de gekleurde symbolen geven de kwaliteit van de informatie uitwisseling aan.

Orgaanbeelden uit de Oberon gezondheidsscan

Vragen over de gezondheidsscan?

Bel 053 475234

of

Mail: info@sanulogic.com

Het effect van behandeling zichtbaar gemaakt

De verschillende symbolen geven de verandering van de conditie aan na behandeling

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This