Selecteer een pagina

Natural Killer Cellen

Natural Killer cellen functietest

NK cellen zijn Natural Killer cellen. Deze cellen vallen geïnfecteerde en tumorcellen aan en ze vernietigen door ‘gifgas’, door een sterke cytotoxische activiteit. Het is onze sterkste afweer tegen tumorcellen.

Door talloze factoren kan zowel het aantal als de effectiviteit van de NK cellen verminderen. De kans op een chronische virusinfectie en kanker neemt dan toe.

Natural Killer cellen nemen vaak af bij tumoren, virusinfecties en de ziekte van Lyme

Bij chronische aandoeningen waaronder kanker, de ziekte van Pfeiffer en de ziekte van Lyme is het aantal NK cellen vaak afgenomen en/of minder actief. De kans op herstel is dan verminderd.

Met de NK – celfunctietest kan het aantal en de activiteit worden gemeten.

Bij een tekort, of als ze inactief zijn, kan door middel van immuunmodulerende therapie geprobeerd worden dit op te lossen.

Er kunnen immuunmodulerende stoffen worden getest op hun vermogen om de NK celconditie te verbeteren zodat de behandeling gericht kan plaatsvinden.

Zo kan worden vermeden dat supplementen worden ingezet die de Natural Killer cellen weinig beïnvloedden.

Meer informatie over de immuunmodulerende therapie

Th1, Th2, Th17 onderzoek

GcMAF moduleert het immuunsysteem

 

Immuunsysteem modulerende therapie

Steeds vaker is het innemen van extra vitamines en gezond eten onvoldoende om chronische ziektes te vermijden of ervan te genezen. Er is dan een aanpassing van het immuunsysteem nodig, de wijze waarop het reageert moet veranderen omdat het niet effectief meer is.

Dat is immuunsysteem modulerende therapie.

Het is een veelbelovende nieuwe wijze van kijken naar het immuunsysteem, niet primair gericht op een ziekteverwekker maar op het herstellen van de effectiviteit van het immuunsysteem.

Om te weten of en op welke wijze het immuunsysteem uit balans is geraakt, laten wij verschillende onderzoeken uitvoeren:

Vaak is er sprake van een Th1-Th2 balansverstoring, dan moeten bepaalde voedingsmiddelen en supplementen worden gekozen om de balans te herstellen. GcMaf kan een belangrijk onderdeel vormen van de aanpak.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This