Selecteer een pagina

Wilt u medicijnen of gezond worden?

Onlangs was ik in Duitsland bij een seminar over functionele geneeskunde. Er werd ingegaan op nieuwe laboratoriumtesten en chronische ontstekingen. Onder de sprekers was een longarts die uitlegde dat hij zijn nieuwe patiënten de keus geeft tussen een reguliere intake bij hem als specialist in longziekten of een intake die kan leiden tot gezondheid.

Natuurgeneeskundig Arts

Functionele en mitochondriale geneeskunde werkt aan gezondheidsherstel.

Hij legde uit dat hij werken als regulier specialist niet meer bevredigend vindt omdat je mensen wijsmaakt dat ze ‘beter’ zijn als ze door medicijnen minder symptomen ervaren. Hij vertelde dat je als specialist erg indrukwekkend doet met diagnostische middelen maar dat je  alleen  symptoom onderdrukkende medicijnen kunt geven, aan de oorzaak doe je niets. Mensen komen vervolgens regelmatig terug voor controle waarbij gekeken wordt of de klachten verergeren en, afhankelijk van de soort medicijnen, of het lichaam ze nog kan verdragen. Soms zijn de voorgeschreven medicijnen zo giftig voor het lichaam dat de lever en nieren er aan kapot gaan, dan moet een ander giftig medicijn worden gekozen. Vaak volgt een verwijzing naar een andere reguliere specialist die op zijn beurt giftige medicijnen geeft en mensen inplant voor regelmatige controle.

Je ziet voor je ogen gebeuren dat mensen aftakelen in de loop der jaren en dat je ze zieker maakt door het geven van immuunsysteem ondermijnende medicijnen’.

Gezond worden door te werken aan gezondheidsherstel

Om de kennis te verwerven zijn patiënten echt te kunnen helpen heeft deze longarts opleidingen gevolgd in onder meer mitochondriale en functionele geneeskunde en ontdekte dat bijna alle chronische aandoeningen het gevolg zijn van het leven dat is geleid. Zij zijn het gevolg van roofbouw op het immuunsysteem. Voeding, beweging, stress, straling en toxines zijn de meest essentiële factoren die een rol spelen.

Toen hij de impact ontdekte van werken aan gezondheidsherstel heeft hij dat in zijn werkwijze omgezet. Zowel voor hem als zijn patiënten is het niet eenvoudiger geworden. Hij moet iedere keer uitleggen, motiveren en coachen en van zijn patiënten verwacht hij dat ze hun levensstijl aanpassen en verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan…maar het is de enige weg naar gezondheidsherstel.

Wilt u medicijnen of wilt u gezond worden?

medicijnen maken niet gezond

medicijnen maken niet gezond

Zijn nieuwe patiënten wordt deze vraag gesteld. De meesten kiezen voor de laatste optie, maar dat is geen vrijblijvende keus. Hij vraagt zijn patiënten of ze werkelijk willen werken aan hun gezondheid, of ze werkelijk de verantwoordelijkheid willen nemen om gedragsveranderingen te implementeren in hun leven of niet.  

Uit ervaring weet hij dat niet iedereen bereidt of in staat is om te veranderen, hen stelt hij voor naar een regulier werkende arts over te stappen. Het is, zoals hij zegt, ‘zonde van zijn tijd en energie’ als mensen niet mee willen werken.

Het gezondheidshersteltraject

Na een uitgebreide intake waarin ook het voedingspatroon aan de orde komt, worden laboratoriumonderzoeken gedaan. Er wordt onder meer gekeken naar tekorten, ontstekingen, orgaanfuncties en ontgifting. Als het budget het toelaat worden ook bijvoorbeeld ontlastings- en genetische onderzoeken gedaan.

Vervolgens worden levensstijl- en voedingsadviezen gegeven en wordt, indien nodig, een behandelplan met supplementen en ondersteunende behandelingen zoals vitamine- en aminozuurinfusen gemaakt.

Motiverende en inspirerende voorbeelden

Omdat ik op vergelijkbare wijze werk ervaar ik dergelijke verhalen als erg inspirerend en motiverend. Het sterkt mij in mijn overtuiging dat werken aan gezondheidsherstel de enige optie is om gezond te worden. Deze arts is gelukkig niet de enige. In de seminars en opleidingen die ik volg is de meerderheid van de aanwezigen arts of specialist, er zijn vaak rond de twintig procent collega Heilpraktikers en wij allen proberen mensen te motiveren gezond te gaan leven en zo hun gezondheid te herstellen in plaats van symptomen te onderdrukken.

Zo sprak ik een hoofdverpleegkundige die jaren op de intensive care had gewerkt, ze had ontslag genomen omdat ze het niet meer kon aanzien dat mensen enkel medicijnen kregen en hen zo enorm tekort werd gedaan. En een arts die als internist aan een academisch ziekenhuis was verbonden.  Hij was na enkele jaren ervaring zo teleurgesteld in de benadering van ziekte dat hij ontslag nam. Nu werkt hij in zijn eigen praktijk voor functionele geneeskunde. Dr. Rau, een bekende arts van de Zwitserse Paracelsuskliniek, werkte in een Reumakliniek. Hij had astmatische klachten waarvan hij genas door aanpassing van zijn voeding en leefwijze, toen is hij die adviezen gaan geven aan zijn patiënten. Hij werkt in de grootste natuurgeneeskundige kliniek van Europa.

Fakenews maakt zakelijke discussie moeilijk

Wij, de artsen en behandelaars die willen werken aan gezondheidsherstel, hebben allemaal last van ‘fakenews’, zoals dat vaccinaties onderzocht en veilig en noodzakelijk zijn voor gezondheid, dat cholesterol een risicofactor is, dat elektromagnetische straling geen verband houdt met hersentumoren en leukemie en ga zo maar door. 

Het  kritiekloos door de media verspreide nepnieuws maakt mensen bang en onzeker, drijft hen in de handen van het ziekhoudende en ziekmakende systeem. 

Argumenten en onderzoeken die niet in lijn zijn met de geldende reguliere opvatting worden denigrerend besproken en belachelijk gemaakt zonder op de inhoud in te gaan.

Meer onderbouwend wetenschappelijk onderzoek, meer ondersteuners

Ik prijs mij gelukkig dat ik steeds meer artsen, wetenschappers en collega Heilpraktikers ontmoet die  ondanks de toenemende censuur en mediadruk hun op ervaring en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebaseerde overtuiging niet verloochenen en blijven motiveren om te werken aan gezondheidsherstel in plaats van hen wijs te maken dat medicijnen gezondheid herstellen.

Gelukkig is er steeds meer onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat onze overtuiging onderbouwt.

PS. De naam van de longarts kan per mail worden opgevraagd.

Voor meer informatie over deze benadering die is gebaseerd op mitochondriale en functionele geneeskunde kunt u kijken op www.sanulogic.com of mailen aan r.heidstra@sanulogic.com

Geïnteresseerd in een intake gericht op gezondheidsherstel?

U kunt ons bereiken op telefoonnummer

053 4750234

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This