Selecteer een pagina

Gezondheid klachten ontstaan door ongeïnteresseerdheid

De meeste mensen met ziektes en klachten informeren naar  de ‘beste’ behandeling  terwijl niet bekend is hoe de klachten zijn ontstaan en wat de klachten veroorzaakt. Er is niet bekend waar de behandeling op gericht moet zijn, alleen de symptomen zijn bekend.

Dat is vreemd. Als onze centrale verwarming niet werkt bellen we de monteur om te vragen of hij kan kijken wat de oorzaak van de storing is, als onze auto niet goed rijdt vragen we bij de garage wat er aan de hand is en wat gedaan kan worden om het te verhelpen.

We nemen onze gezondheid klachten niet serieus

symptoom onderdrukken door toxines

symptoom onderdrukken door toxines

Bij klachten van onze gezondheid vragen we ons niet af wat er aan de hand is en hoe wij het probleem kunnen oplossen, maar grijpen zonder nadenken symptoomonderdrukkende toxische middelen waaronder maagzuurremmers, pijnstillers en slaapmiddelen. Eerst middelen die we bij de drogist of apotheek kunnen kopen, als die de symptomen onvoldoende onderdrukken, worden zwaardere toxische medicijnen door de arts

voorgeschreven.

Dat is niet logisch.

Bij alles wat we doen en aanschaffen overwegen we de voors en de tegens, niet als het over onze gezondheid en die van onze kinderen gaat.

We verdiepen ons in de verzorging van onze huisdieren en planten

Als we planten in onze tuin plaatsen informeren we ons. We willen weten of de plant schaduw nodig heeft of zon, of hij veel water nodig heeft of  juist niet, of en hoe de plant moet worden gesnoeid en wanneer.

onze huisvriend verzorgen we liefdevol

onze huisvriend verzorgen we liefdevol

Kortom, we informeren ons over de eigenschappen en verzorging van de plant. We begrijpen dat een plant die veel zon nodig heeft in de schaduw niet tot zijn recht komt en houden daar rekening mee. We vinden het logisch dat als een plant niet goed wordt verzorgd, deze ziek wordt en dood gaat.

Als we een hond nemen gaat het net zo.  We informeren ons. Hoe groot wordt de pup, wat moet hij eten, hoe vaak moet hij uitgelaten worden, wat is slecht om te eten, waar wordt hij ziek van.

We doen ons best om onze huisvriend en planten zo gezond mogelijk te verzorgen.

Het onderhoud van huis en auto vinden we belangrijk

We informeren ons over alle  belangrijke zaken die we besluiten en aanschaffen. We onderhouden ons huis en laten bijvoorbeeld tijdig de winterschilder komen zodat wordt voorkomen dat het hout gaat rotten.

We zorgen dat onze auto de goede olie en brandstof krijgt en laten regelmatig een onderhoudsbeurt doen bij de garage om te controleren of alles in orde is, de pechkans wordt zo verkleind.

Onze gezondheid vinden we vanzelfsprekend

slecht voor onze gezondheid

slecht voor onze gezondheid

Terwijl we ons bij planten, huisdieren, huizen en apparaten realiseren dat een goede verzorging en onderhoud belangrijk zijn, nemen we aan dat onze gezondheid  dat niet nodig heeft. We gaan er van uit dat we zonder er aandacht aan te besteden gezond blijven  en dat klachten en ziekte pech zijn of het gevolg van ‘ouder worden’. Maar door onze levensstijl ondermijnen we onze gezondheid.

We maken  het ons lichaam moeilijk om te herstellen

In ons leven is geen tijd voor herstel. Efficiënt werken, sociale verplichtingen en 24 uur beschikbaarheid neemt een belangrijker plaats in dan rust. Ons lichaam is een zich zelf herstellend systeem, maar alleen als het daartoe de rust krijgt.

Een gezonde slaap is noodzakelijk om te herstellen. Door ploegendiensten, laat werken en feesten, vlak voor het slapen gaan op de tablet of telefoon werken, slapen in onverduisterde ruimtes en te kort slapen kennen veel mensen geen verkwikkende nachtrust en kan het lichaam niet herstellen.

We geven ons lichaam voedingsbouwstenen van slechte kwaliteit

pesticiden op de voeding

pesticiden op de voeding

Kwaliteit van voeding is ondergeschikt. Veel voedsel voor weinig geld is het devies voor velen. Goedkope voeding is meestal met toxines, antibiotica en pesticiden belast en bevat nog maar enkele procenten van de voor onze gezondheid belangrijke voedingsbouwstenen.  Er ontstaan tekorten van vitamines, mineralen, sporenelementen, aminozuren en vetzuren.

Door de bereidingswijze van voeding worden veel bouwstenen gedenatureerd, ze worden zo veranderd dat ze door onze cellen niet worden herkend als voedingsbouwstenen, soms worden ze zelfs giftig!

We drogen ons lichaam uit

Gemiddeld hebben we anderhalf tot twee liter water nodig om ons vochtvolume op peil te houden. Dat is belangrijk omdat de aanvoer van voedingsbouwstenen en de afvoer van giftige stoffen via ‘waterwegen’ gaat. Koffie, alcoholische dranken, vruchtensappen helpen niet of nauwelijks om het watervolume op peil te houden.

Voldoende gefilterd water drinken is essentieel.

We stellen ons lichaam bloot aan toxines en zware metalen

Ons ontgiftingssysteem kan perfect omgaan met alle natuurlijke bedreigingen maar heeft moeite met door ons in elkaar geflanste chemische stoffen en vormen van zware metaal die niet in de natuur voorkomen.

Hierdoor kunnen chronische laaggradige ontstekingen ontstaan, beschadigingen van celwanden waardoor de celcommunicatie verslechterd. Enzymen worden in hun werking belemmerd doordat onnatuurlijke, voor de mens toxische metalen de plaats innemen van de levensbelangrijke gezonde metalen. Zo kan aluminium bijvoorbeeld de plaats innemen van ijzer in  de ontgiftingsenzymen, de cytochroom enzymen.

We stellen ons bloot aan straling

Onze cellen hebben receptoren die vele malen gevoeliger zijn dan de door ons gemaakte sensoren in meetapparatuur en apparaten. Onze cellen en celonderdelen communiceren door elektromagnetische signalen. Ons lichaam maakt gebruik van de natuurlijke

straling

straling

achtergrondstraling, het aardmagnetische veld en de zonnestraling, het zijn natuurlijke stralingsbronnen waar we goed mee om kunnen gaan, die we voor onze gezondheid zelfs nodig hebben.

Dat geldt niet voor de onnatuurlijke en veel sterkere stralingen die we gebruiken voor onze mobiele telefoons, magnetron, de radar en straling die we gebruiken voor bijvoorbeeld röntgenonderzoeken.

In moderne auto’s rijden we in elektromagnetische velden, door de elektrische leidingen in onze huizen kan zelfs schadelijke straling uit stopcontacten komen, de zogenaamde ‘dirty electricity’.

Vaccinaties ontregelen het immuunsysteem

Grofweg bestaat ons immuunsysteem uit een Th1 en een Th2 deel. Het Th1 deel houdt zich bezig met problemen binnen de cel zoals virale ontstekingen en met veranderde cellen zoals tumorcellen. Het Th2  deel richt zich op bedreigingen en problemen buiten de cellen zoals parasieten, bacteriën en stoffen die niet in het lichaam thuishoren. Het Th2 deel maakt hier antilichamen tegen.

Naast de verscheidenheid aan toxische stoffen en onnatuurlijke metalen  bevatten vaccinaties al of niet levende en verzwakte ziekteverwekkers. Het is een belasting van het immuunsysteem bovendien stimuleren vaccinaties het Th2 systeem waardoor een disbalans  ontstaat.  Het Th1 onderdeel raakt verzwakt het Th2 systeem dominant. Er zijn steeds meer wetenschappers die wijzen op de gevaren van vaccinaties en de rol die het kan spelen bij het ontstaan van onder meer allergieën en autoimmuunaandoeningen. Bij een verminderde activiteit van het Th1 systeem is de bescherming tegen afwijkende cellen verminderd.

Chronische ontstekingen door verzwakking van het immuunsysteem

Een combinatie van bovengenoemde factoren verzwakt het immuunsysteem waardoor onder meer (voedsel) allergieën en chronische laaggradige ontstekingen kunnen ontstaan.

Klachten en aandoeningen die hierdoor kunnen ontstaan

Chronische vermoeidheid, astmatische klachten, reumatische klachten, fibromyalgie, chronische ziekte van Lyme, kanker, versnelde slijtage, chronische sinusitus, chronische darmontstekingen, hartkloppingen, aderverkalking, burnout, chronische hoofdpijn, slaapproblemen, gewrichtspijnen, concentratieproblemen, brainfog  enzovoort.

Chronische klachten ontstaan door chronische belastingen

De genoemde klachten ontstaan door  een optelsom:

 1. het immuunsysteem raakt verzwakt door tekorten
 2. het immuunsysteem raakt overbelast door lange tijd meerdere en verschillende verstoringen en bedreigingen (virussen, bacteriën, straling, toxines, metalen)
 3. het immuunsysteem raakt uitgeput door haar pogingen toxines en metalen door middel van chronische laaggradige ontstekingen kwijt te raken
 4. het immuunsysteem raakt ontregeld door:
  1. vaccinaties die met name de Th2 immuniteit stimuleren
  2. chronische laaggradige ontstekingen door bijvoorbeeld metalen en toxines

Zoeken naar de oorzaak van chronische klachten is zinloos

Er is niet één enkele oorzaak die chronische klachten veroorzaakt, het is dus zinloos hiernaar te zoeken. Chronische klachten ontstaan door een combinatie van vele factoren. Nadat het immuunsysteem na jarenlange roofbouw en gebrek aan onderhoud niet meer efficiënt functioneert, zijn er vele gevolgen te vinden zoals voedselallergie, ontstekingsfactoren of een bacterie zoals de borrelia.

Dit zijn niet de oorzaken voor de klachten maar de gevolgen van het niet meer effectief werkende immuunsysteem.

Ik hoor van veel mensen in mijn praktijk dat regulier niets gevonden werd, dat ze er mee moeten leren leven of wachten tot de klachten erger worden voordat iets gedaan kan worden. Velen vertellen me ook dat ze precies weten wat er aan de hand is omdat een alternatief werkende behandelaar beweert met een vorm van bioresonantie precies  de ‘goede frequentie’  te hebben gevonden.

Soms worden lijsten gegeven van alle ‘oorzaken’. Er zijn bijvoorbeeld talloze allergieën, virussen en bacteriën gevonden.

Het lijkt indrukwekkend maar dergelijke lijsten helpen niet gezond te worden.

Zelf werken aan duurzaam gezondheidsherstel

Het immuunsysteem  blijvend herstellen kan alleen door een gestructureerd plan te maken op basis van betrouwbare informatie. Er moet geïnventariseerd en onderzocht worden welke factoren een rol spelen, hieraan moet worden gewerkt.

Vaak is dit een uitgebreid plan, simpelweg omdat er veel belastende zaken spelen.

De vraag ‘wat kan ik het beste doen’ of ‘wat is nu de beste behandeling’ is de verkeerde vraag. Als je een oud huis hebt gekocht dat moet worden opgeknapt ga je ook niet naar de bouwmarkt en vraagt het beste product om een huis op te knappen.

Je inventariseert eerst de problemen waaraan gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld het fundament, de isolatie, elektrische leidingen, behangen en dakbedekking. Vervolgens maak je een  lijst van benodigdheden en gaat naar de bouwmarkt. Het klinkt simpel en logisch, net zo simpel en logisch moet worden gewerkt aan gezondheidsherstel.

De logische aanpak voor gezondheidsherstel

Ik heb voor mijn praktijk een structuur ontwikkeld waarin ik de problemen kan inventariseren en onderzoeken. Afhankelijk van de situatie kan het de volgende stappen omvatten:

 1. Intake aan de hand van een vragenlijst , tijdlijn en voedseldagboek.

Aan de hand van de ziektegeschiedenis, de gedane behandelingen, de huidige klachten, leefstijl en voedingspatroon kunnen de eerste adviezen worden gegeven.

Aanvullende onderzoeken

 1. VNS Analyse

grafieken uit de VNS analyse

grafieken uit de VNS analyse

Een snel en betrouwbaar inzicht in de stress die het lichaam ervaart, in de balans tussen de ‘herstel-‘ en de ‘actiemodus’. Als het lichaam teveel in actiemodus staat, gaat dit ten koste van de effectiviteit van het immuunsysteem. Het herstelvermogen vermindert en er is een grotere kans op het krijgen van  onder meer hoge bloeddruk, burn-out en suikerziekte.

 1. Laboratoriumonderzoek

Om inzicht te krijgen in de belastende factoren doen we laboratoriumonderzoek.  Welke onderzoeken  wordt in overleg afgestemd. Onder meer orgaanfuncties, ijzerstofwisseling, tekorten, ontgifting, hormonen, vrije radicalen, de darmflora, acute en chronische ontstekingen en de immuunsysteem balans ( onder andere T-cellen en NK cellen). Indien gewenst kunnen we onderzoek doen naar ziekteverwekkers zoals de Borrelia en co-infecties. De onderzoeken worden gedaan door onderzoek van:

 1. bloed
 2. urine
 3. ontlasting
 4. speeksel
 5. wondvocht

Het advies wordt aangepast op basis van de uitslag van de laboratoriumonderzoeken.

Het individuele advies bestaat altijd uit een voedingsadvies, supplementen, ontgiftingsadviezen, omgaan met stress en beweging.  Regelmatig worden ondersteunende behandelingen met infusen, oxyvenering en de rehatron geadviseerd.

Na enkele maanden wordt het resultaat geëvalueerd en wordt controle onderzoek gedaan. Het plan wordt aangepast, eventueel wordt aanvullend onderzoek gedaan.

Zo wordt structureel gewerkt aan het opheffen van de belastende factoren waardoor het immuunsysteem en daarmee de gezondheid  stapsgewijs wordt hersteld.

Over infuusbehandelingen

Infusen worden gebruikt om tekorten sneller aan te vullen dan met voeding of supplementen mogelijk is, om organen te stimuleren, om de weerstand tegen virussen te stimuleren, om de algemene weerstand te verbeteren, om neuropathie tegen te gaan en om de suikerregulering te ondersteunen.

Op basis van de klachten en de laboratoriumuitslagen stellen we een individuele combinatie van infusen voor.

Infusen kunnen preventief worden gedaan, ter ondersteuning en om tekorten te voorkomen.

Bij SANULOGIC doen wij preventieve infusen het liefste na laboratoriumonderzoek zodat gericht de meest passende infusen gekozen worden.

Bij kanker worden vaak hoogdosis vitamine C infusen voorgesteld.

De zwakste plek ben jezelf

De klachten zijn ontstaan door de leefstijl, hierdoor is het immuunsysteem uitgehold. Herstel van het immuunsysteem kan alleen worden bereikt door een verandering van de leefstijl. Vaak moeten voedingsgewoontes en de planning van de dag worden aangepast en dat is moeilijk, maar de enige manier. Onderzoeken en uitleg kan helpen bij het vinden van de juiste aanpassingen van de leefstijl, maar de uitvoering doe je zelf. Als het voedingspatroon niet wordt aangepast, niet gelet wordt op voldoende rust en beweging, niet gewerkt wordt aan andere adviezen zoals ontgifting zal het resultaat tegenvallen.

Je kunt je alleen zelf beter maken door het immuunsysteem in balans te brengen.

Over de wetenschappelijke achtergronden waarop dit artikel is gebaseerd

Over alle genoemde punten is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar.

In Het CelHerstelConcept wordt veel beschreven, het heeft een literatuurlijst van meer dan 500 verwijzingen.

In mijn blog, video’s en ‘voor u geknipt pagina’s‘ is meer informatie en onderbouwing te vinden.

Wie vragen heeft of twijfelt aan de juistheid van de beschreven informatie kan me een mail sturen. Ik verduidelijk het een en ander graag.

Als u geïnteresseerd bent in een afspraak of meer informatie kunt u ons bellen op 053 4750234 of mailen aan: r.heidstra@sanulogic.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This