Selecteer een pagina

Chelatietherapie bij toxische metaalbelasting

Chelatietherapie

De naam chelatie komt van het Griekse ‘chele’ dat schaar van een krab betekent.  De toxische metalen worden bij chelatietherapie als het ware door de schaar vastgegrepen zodat ze uit het lichaam verwijderd kunnen worden.

Chelatietherapie wordt al tientallen jaren toegepast en wordt door de toenemende hoeveelheid toxische metalen in ons milieu steeds belangrijker.

Wij bieden twee soorten veilige en effectieve chelatietherapiebehandelingen bestaande uit vier of drie stappen per behandeling en doen regelmatig bloedonderzoek van de lever- en nierfuncties en de hoeveelheid mineralen.

Bij chelatietherapie worden ook wat mineralen en metalen gebonden die het lichaam nodig heeft. Om tekorten te  vermijden wordt voor  het begin van de chelatietherapie een bloedonderzoek gedaan. Tekorten worden aangevuld voordat met de behandeling wordt begonnen. Om de kans op heropname van zware metalen in de nieren te vermijden wordt een voorbereidend infuus gegeven.

Om de uitleiding van de zware metalen te bevorderen en om de uitleiding zo effectief mogelijk te laten zijn wordt in het 4-stappen protocol een hiervoor samengesteld infuus gegeven.

Chelatietherapie per infuus is het meest effectief

Chelatietherapie per infuus is het meest effectief

Na een aantal chelatiebehandelingen wordt het bloedonderzoek herhaald om overbelasting van de lever en de nieren uit te sluiten en de mineraalspiegels in het bloed te controleren.

Een aanvullend infuus met aminozuren, vitamines en mineralen is onderdeel van onze 4-stappen chelatietherapie. 

Als bij een zware metalentest een overbelasting met toxische metalen is vastgesteld, is chelatietherapie de meest effectieve aanpak, maar het is een langdurig proces. We bieden de therapie daarom aan in series van 10 behandelingen. Er is geen behandeling meer nodig als de referentiewaardes zijn bereikt.

SANULOGIC chelatietherapie onderdelen

De effectiviteit en veiligheid van chelatietherapie is afhankelijk van de keus van de chelatiemiddelen, de voorbereiding en de nazorg.

Waarom een goede voorbereiding?

  1. Het doel van de chelatie is het uitleiden van zware metalen via de lever en de darm en via de nieren. Deze organen worden door de chelatie extra belast en daarom is het belangrijk om hun conditie te onderzoeken voordat begonnen wordt met de behandeling.
  2. Chelatiemiddelen binden toxische metalen maar ook wat metalen en mineralen die noodzakelijk zijn voor onze gezondheid. Om te voorkomen dat door de chelatiebehandeling een tekort ontstaat worden de belangrijkste mineralenspiegels in het bloed vooraf  gemeten.
  3. Indien nodig worden de mineralen aangevuld met infusen of supplementen.
  4. De zuurgraad van de urine is belangrijk voor het uitleiden van de metalen. Een vast onderdeel van onze chelatietherapie is een pH corrigerend infuus.

De keus van de chelatiemiddelen

Vroeger werden chelatiebehandelingen alleen uitgevoerd bij aderverkalking. Het belangrijkste was om de kalk uit de aanslag in de bloedvaten te halen. Intussen is bekend dat aderverkalking ontstaat door chronische ontstekingen. Onze keus van de chelatiemiddelen is daarom niet gericht op het wegvangen van kalk maar van toxische metalen. Er zijn verschillende chelatiemiddelen, ieder met hun eigen metaalbindingseigenschappen. Om de metalen zo optimaal mogelijk te verwijderen gebruiken wij verschillende chelatiemiddelen per behandeling.

Nazorg

Om te vermijden dat tekorten ontstaan door de chelatiebehandeling maakt een aanvullend infuus deel uit van de 4-stappen chelatiebehandeling.

Controle onderzoeken

Hoewel de kans op overbelasting van de organen en een vermindering van de mineralen klein is volgt na iedere 5 chelatiebehandelingen een kort controle onderzoek.

Vermindering van zware metalen meten

Voordat besloten wordt tot chelatietherapie is een uitgebreide urine provocatietest gedaan. Om het effect van de chelatiebehandelingen te meten wordt een controle test gedaan na een serie van tien behandelingen.

Lees meer over onze chelatietherapie

Nieuw: de 4-stappen chelatietherapie

Chelatie therapie Premium; 4-Stappen chelatiebehandeling

Het meest toegepaste chelatieprotocol is de SANULOGIC 4-stappen chelatiebehandeling. Hierbij wordt een

  • nierbeschermend infuus gegeven,
  • twee soorten chelatoren per infuus en een
  • ondersteunend vitamine, mineralen en aminozuren bevattend infuus.

Zo is de effectiviteit en de veiligheid maximaal gewaarborgd.

De kosten per behandeling bedragen: 205,32 Euro

Chelatie therapie Basic; 3-Stappen Chelatiebehandeling

Een voordelige en effectieve chelatiebehandeling is de SANULOGIC 3-stappen chelatiebehandeling.

Bij de kortere chelatiebehandeling wordt geen ondersteunend infuus gegeven. Om tekorten te vermijden adviseren we aanvullend een multimineralensupplement te gebruiken.

De kosten per behandeling bedragen: 145,00 Euro

Voorbeeld van zware metalentest

In dit voorbeeld zijn onder meer de aluminum en bariumwaardes sterk verhoogd. In de test worden meer metalen gemeten waaronder lood en kwik.

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u bellen met 053 4750234 of mailen aan info@sanulogic.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Mail
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This